Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią – wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież uczęszczającą do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych obiekt nadzorowany jest przez osobę dorosłą, z którym podpisywana jest stosowna umowa. Osoba ta udostępnia równie zainteresowanym sprzęt sportowy uzyskany wcześniej z MOSiR-u.
Na boisku wielofunkcyjnym powstały również dwa boiska do amatorskiej gry w tenisa ziemnego.