Hala Sportowa

Hala sportowa jest obiektem najczęściej użytkowanym przez Sycowian oraz przez osoby zamieszkujące okolice miasta. W dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 15:00, na hali o powierzchni 1404,52 m² odbywają się zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II, a także zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Związku Sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz Wielosekcyjnego Klubu Sportowego WKS PŁOMIEŃ MOSiR Syców. Statycznie, na zajęcia wychowania fizycznego uczęszcza ok. 100 uczniów. Możliwość dzielenia boiska na 3 sektory pozwala nauczycielom na bezpieczne prowadzenie zajęć lekcyjnych. Młodzież gimnazjalna korzysta również w godzinach lekcyjnych ze sprzętu znajdującego się w siłowni oraz w sali fitness pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenia te są udostępniane osobom zainteresowanym w godzinach otwarcia obiektu. W godzinach popołudniowych w hali sportowej prowadzone są zajęcia dla grup zorganizowanych, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz grup indywidualnych. Użytkownicy obiektu mogą również korzystać z bilardu znajdującego się w sali ćwiczeń. Oprócz działalności stricte sportowej w hali odbywają się imprezy rozrywkowe, spotkania i koncerty.