MOSIR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie jest zakładem budżetowym, którego siedzibą jest miasto Syców. Ośrodek ten będący gminną jednostką organizacyjną, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, podlega Radzie Miejskiej w Sycowie. Instytucja prowadzi działalność na podstawie uchwały Nr XXVI/174/2001 Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie oraz jego Statutu.
W ramach działalności statutowej MOSiR wypełnia zadania w zakresie:
 • tworzenia i upowszechniania działań mających na celu podniesienia ogólnej sprawności fizycznej oraz propagowaniu kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Syców,
 • organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • organizacji imprez sportowych na terenach wiejskich,
 • promocji miasta i gminy.
Ponadto do zadań pracowników MOSiR- u należy:
 • prowadzenie kompleksu basenowego w Sycowie,
 • nadzorowanie kąpieliska i plaży nad zalewem wodnym w Stradomi Wierzchniej,
 • prowadzenie działalności handlowo- gastronomicznej na obiektach zlokalizowanych w Stradomi Wierzchniej,
 • nadzór nad parkingami znajdującymi się przy administrowanych obiektach,
 • organizowanie obozów szkoleniowych na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Syców, celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności ośrodka w zakresie upowszechnienia wśród społeczności kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Wymienione powyżej cele i zadania, zgodne ze statutem MOSiR- u, obejmują działalnością mieszkańców Miasta i Gminy Syców. Zadania te realizowane są na obiektach stanowiących własność instytucji, do której należą:
 • hala sportowa,
 • stadion miejski,
 • kompleks basenowy,
 • zalew wodny w Stradomi Wierzchniej,
 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Orlik” zawierający boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, pomieszczenie sanitarno- szatniowe,
 • kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Komorowskiej zawierający boisko do piłki siatkowej, boisko do gry w piłkę ręczną oraz boisko do gry w piłkę koszykową,
 • skatepark,
 • boisko do gry w Boule.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie

ul. Komorowska 2
56-500 Syców

Tel. 62 785 51 44
Faks: 62 785 51 44
E-mail: biuro@mosir.sycow.pl
www.mosir.sycow.pl
NIP: 9111781755
REGON: 632647390

Gmina Syców
Powiat oleśnicki
Województwo dolnośląskie

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Syców
ul. A. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
NIP: 911-17-78-954

Adresat:/Odbiorca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Komorowska 2,
56-500 Syców

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział/Syców
nr 68 8890 0001 0936 2048 2009 0001