Stadion sportowy

Stadion sportowy wyposażony jest w pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej, 1 skocznia w dal, pole do pchnięcia kulą, pole do rzutu oszczepem lub piłeczką, żużlową bieżnię lekkoatletyczną oraz zadaszoną trybunę z siedziskami na 150 miejsc. Odpowiednio ogrodzony i oświetlony obiekt nadzoruje system monitoringu. W czasie roku szkolnego w godzinach porannych stadion służy przede wszystkim uczniom miejscowych placówek oświatowych jako miejsce, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Organizowane są również na tym obiekcie, przy udziale SZS- u i UKS- u, zawody sportowe o zasięgu miejskim i powiatowym. W godzinach popołudniowych stadion jest miejscem ćwiczeń sekcji lekkoatletycznej OLIWIA Syców oraz Klubu Sportowego Pogoń Syców, który nadzoruje rozwój fizyczny swoich podopiecznych trenujących piłkę nożną: orlików, młodzików, juniorów i seniorów oraz drużyny Oldboy. Dodatkowo w okresie letnim na płycie stadionu odbywają się imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym bądź kulturalnym, takie jak Dni Sycowa czy zawody Strażackie. Z racji dużego obciążenia płyta stadionu jest nadmiernie eksploatowana. Z tego powodu w minionych latach zakupione zostało nowe urządzenie do pielęgnacji trawy (wertykulator). Zadaniem tego urządzenia jest napowietrzenie murawy stadionu oraz oczyszczenie go ze starej trawy. Zabiegi z wykorzystaniem wertykulatora odbywają się cyklicznie na wiosnę i jesień. Pracownicy MOSiR- u zajmują się utrzymaniem boiska, które wiąże się między innymi z regularnym koszeniem trawy, jej nawożeniem, odchwaszczaniem bieżni oraz rozbiegów, utrzymywaniem czystości na obiekcie. Na obiekcie znajduje się również budynek biurowo – socjalny, z którego korzystają zgodnie z podpisanym porozumieniem z MOSiR: Klub Sportowy POGOŃ Syców, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszeniu Wędkarzy.